Έξυπνη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (STEP 3)

30 Εκπαιδευτικές Ενότητες

Πληροφόρηση και γνώση δεδομένων (Καθηγητές και εκπαιδευτές ΕΕΚ) - 5 ενότητες

Επικοινωνία και συνεργασία (όλες οι ομάδες στόχου) - 8 ενότητες

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου (όλες οι ομάδες στόχου) - 7 ενότητες

Aσφάλεια (Καθηγητές ΕΕΚ/εκπαιδευτές) - 5

Επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακό περιβάλλον (όλες οι ομάδες στόχου) - 5 ενότητες

Σχετικά με το έργο

Το STEP 3 αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις που σχετίζονται με τη ραγδαία μετάβαση σε νέες μορφές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο περιβάλλον ΕΕΚ. Ο κύριος στόχος του έργου STEP 3 είναι να υποστηρίξει την ψηφιακή εκπαιδευτική ετοιμότητα, παρέχοντας 30 καινοτόμες και εφαρμοσμένες στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πλατφόρμες, με τη μορφή Ανοικτών Ακαδημαϊκών Πηγών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παροχών και εκπαιδευτών ΕΕΚ.

About-The-Project

Οι παρόχοι ΕΕΚ

θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες και ιδανικές εκπαιδευτικές ενότητες, που σε άλλη περίπτωση δε θα ήταν ικανοί να αναπτύξουν. 

 

Οι καθηγητές και εκπαιδευτές

ΕΕΚ θα επιτύχουν να λάβουν καλύτερες ψηφιακές ικανότητες. 

Οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι σταδιοδρομίες

ΕΕΚ, θα έχουν πρόσβαση σε έτοιμα προς χρήση λογισμικά και ηλεκτρονικές ενότητες σε μορφή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών. 

Οι μαθητευόμενοι ΕΕΚ

θα έχουν καλύτερη εμπειρία εκμάθησης σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Συμμετέχοντες / Ομάδες Στόχου

Καινοτομία του Έργου

Το STEP 3 ενσωματώνει πληθώρα καινοτομιών μέσω: 

 • Της ένταξης τεχνολογικών καινοτομιών (ηλεκτρονικά εργαλεία και ζωντανό υλικό για εκπαίδευση στη μορφή των 30 Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, που παρέχονται σαν ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές μέσω των 2 κύριων και μεγάλων οργανισμών της Κεντρικής Οργάνωσης για την Ευρώπη, μικραίνοντας το κενό μεταξύ των υπάρχουσων αναγκών των ιδρυμάτων ΕΕΚ/ καθηγητών και εκπαιδευτών. 
Κύρια Παράγωγα του Έργου

Output 1: Analysis of the framework for the ICT upskilling of VET teachers and trainers

 • Identification of the challenges of the transition to e-learning faced by VET high-ranking staff, teachers and students
 • Identification of the most commonly used e-learning platforms and their main features and functionalities
 • Understanding the contemporary visualization tools for e-learning
 • Specification of the features that need to be covered in the OER to be produced under IO2, based on the analysis conducted in the previous tasks

ΠΑΡΑΓΩΓΟ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΠ ΤΟΥ STEP 3

 • Ορισμός των μαθησιακών στόχων που θα απαντούν στο ερώτημα “τι έχουν μάθει οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων χρησιμοποιώντας τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές;” 
 • Προετοιμασία για εκπαιδευτικές ενότητες για ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών και των καθηγητών ΕΕΚ 
 • Σχεδίαση της πλατφόρμας του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος & φόρτωση του υλικού. 

Output 3: Delivery of Peer Learning of Step 3

 • Design and delivery of peer learning strategy and material
 • Call for participants within each VET organisation
 • Implementation of peer learning activities
 • Evaluation and certification of peer learning activities

CONECTIVITY Engeneering

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Solar Energy Technician

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Software Developer

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lobortis velit erat, sed dictum orci bibendum ut. 

Συλλογικές Συναντήσεις

Όλες οι εκδηλώσεις θα απευθύνονται στα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, καθηγητές/μαθητές/προσωπικό ΕΕΚ, άλλους παρόχους ΕΕΚ, εμπειρογνώμονες από τα μέλη της Γερμανικής EVBB και άλλους πιθανούς εποφελούμενους από τα Παράγωγα του Έργου. Ακαδημαϊκούς, φορείς χάραξης πολιτικής, άλλους αντιπροσώπους οργανισμών που θα προσκληθούν επίσης. 

Εκδήλωση στο Βέλγιο

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

Εκδήλωση στην Ελλάδα

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

Εκδήλωση στην Ιταλία

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

Εκδήλωση στην Πορτογαλία

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

Συλλογική Συνάντηση στην Κύπρο

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

Εκδήλωση στη Γερμανία - Τελική Διάσκεψη

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

Έξυπνη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (STEP 3)

STEP 3 Project

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΤΩΡΑ

ακολουθηστε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

ΚΑντε αιτηση τωρα

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το 2022!

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το 2023!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ