Εταίροι

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE Portugal

Η ISQ είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο τεχνολογικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1965, και λειτουργεί σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο (ΕΕ, Ανατολική Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία), προσφέροντας την εμπειρία του σε τεχνικούς ελέγχους, τεχνική βοήθεια για έργα μηχανικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες κατάρτισης που υποστηρίζονται από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης από 16 διαπιστευμένα εργαστήρια. Η ISQ διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας (R + Di), προωθώντας έργα με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη συνεχή καινοτομία σε προϊόντα και διαδικασίες. Η ISQ είναι διαπιστευμένη για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτών και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το μοντέλο διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας. Είναι επίσης ένα διαπιστευμένο σώμα για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Η ISQ ανήκει επίσης στην εθνική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ECVET και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του EVBB.

Επικοινωνήστε μαζί μας