Χρονοδιάγραμμα του STEP 3

Output 1: Analysis of the framework for the ICT upskilling of VET teachers and trainers

01/03/2021- 30/09/2021
NEEDS ANALYSIS - TARGET GROUP

The new forms of Vocational training delivery have created skills gaps and shortcomings among the VET Teachers/Trainers/Mentors. In most cases, VET staff (icluding teachers) have reported that they struggle to follow the latest improvements in e-learning and that their performance in delivering online VET training is of lower quality compared to the e-class delivery. Their needs for upskilling of VET Teachers/Trainers/Mentors have been identified both at an EU level (see Digital Education Action Plan (2021-2027)) and from the VET Umbrella Organizations (EVBB and EVTA) through a consultation process during and after the lockdown period.

Although the need for upskilling has been identified, it has not been a subject of a thoroughfull Training Needs analysis, mainly due to the absence of available accessibility to the beneficiaries.

The direct involvement of VET Teachers/Trainers in the formulation of the contect of the 30 modules based on their actual needs for upskilling within the context of the five areas of DigiComp 2, is therefore fundamental for the design of added value training modules, that are going to target the most evident upskilling needs of the digital competences of VET Teachers and staff

register
policy

course
fees

Financial Aid information

Χρονοδιάγραμμα του STEP 3

01/10/2021 – 30/06/2022

Κατά την προετοιμασία του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Πόρου (ΑΕΠ), υπό το Αποτέλεσμα 2, οι ακόλουθες αρχές θα εφαρμοστούν: 

  • Προσαρμόσιμος – Ο ΑΕΠ μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλά μέσα και στυλ μάθησης π.χ. online, εργαστήριο και τάξη. 
  • Ξεκάθαρος – Χρήση κατάλληλης γλώσσας και ύψους. Το υλικό παρουσιάζεται με απλές οδηγίες και διάταξη. 
  • Διαδραστικός – Συμμετοχή σε διαμορφωτικές και διαδραστικές δραστηριότητες που παρέχουν ευκαιρίες συνεργατική μάθηση 
  • Αυθεντικός, τρέχον και σχετικός – Παροχή πολυδιάστατων δραστηριοτήτων, πλαισίων και εργασιών που αντικατοπτρίζουν τον ρόλο της εργασίας 
  • Ευέλικτος και προσιτός – Σχεδιασμός πόρων αξιολόγησης και εκμάθησης που μπορούν να προσαρμόσουν σε ένα εύρος πλαισίων, καταστάσεων και μέσων, μέσα από μια επιταχυνόμενη και αυτοκατευθυνόμενη εκπαιδευτική διαδικασία 
  • Συγκεντρωτικός – Μαθησιακά θέματα σχεδιασμένα με λογική ροή και βασίζονται στην ψηφιακή αναβάθμιση των εκπαιδευόμενων  
  • Αξιολόγηση της μαθησιακής εμπειρίας. 

Παράλληλα με την ανάπτυξη του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Πόρου (ΑΕΠ), σύμφωνα με το Αποτέλεσμα 2, η κοινοπραξία του STEP 3 θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα MOOC για την παράδοση του υλικού, με στόχο την ενσωμάτωσή του στις βιβλιοθήκες/ πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων για εκπαιδευτές του EVBB και της EVTA. Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει «αυτόνομο» χαρακτήρα, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση. Έτσι, η αναβάθμιση του υλικού μπορεί να πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Αποτέλεσμα 2: Σχεδιασμός και προετοιμασία των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων του Step3

01/10/2021 – 30/06/2022

Output 3

After the implementation of the Joint Staff Training Activities we are going to exploit the modules within the participating VET Institutions and beyond, through the network of EVBB and EVTA. Therefore, within the context of IO3 we are planning peer learning activities from VET Teachers to other Teachers as a form of active, cooperative learning used for Institutional level instruction, where participants of the JST are going to transfer knowledge inside their sending VET institutions, to other teachers/trainers/staff. Fundamentally, peer learning activities on the OER produced under IO2 (30 modules), is built in ordert to create an internal and external interaction (discussion or dialogue) within and beyond the VET institutions. With IO3 we take one step further and place the participants in the role of being a peer teacher, either formally or informally, transferring their experience and knowledge acquired during the JST to other VET Teachers/mentors. In this teaching approach, some type of a two¬-way, reciprocal learning activity is designed for participants (VET teachers/trainers/staff) to learn from each other by addressing the potentials of e-learning, under the perspective of enhanced digital skills acquired through the 30 modules produced. Typically, participants are going to explain their thoughts and ideas to each other, discuss concepts, or find solutions to problems related to the OER produced and the full use of the new STEP 3 features. This process forces them to think through their arguments and to assess their own understanding of the concepts being taught.

enrollment
fees

$ 0
Non refundable enrollment fee

Proin ut dapibus nibh. Vestibulum venenatis condimen odio tincidunt condimentum.

$ 0
Materials

Proin ut dapibus nibh. Vestibulum venenatis condimen odio tincidunt condimentum.

% 0
Documentation and credentials

Proin ut dapibus nibh. Vestibulum venenatis condimen odio tincidunt condimentum.

frequently
asked questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae massa ultrices, vehicula ipsum in, tincidunt nisi. Suspendisse vitae blandit lorem. Donec tincidunt fermentum nunc, a viverra risus aliquam nec. Praesent tortor ipsum, sodales at pulvinar sit amet, varius non odio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae massa ultrices, vehicula ipsum in, tincidunt nisi. Suspendisse vitae blandit lorem. Donec tincidunt fermentum nunc, a viverra risus aliquam nec. Praesent tortor ipsum, sodales at pulvinar sit amet, varius non odio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae massa ultrices, vehicula ipsum in, tincidunt nisi. Suspendisse vitae blandit lorem. Donec tincidunt fermentum nunc, a viverra risus aliquam nec. Praesent tortor ipsum, sodales at pulvinar sit amet, varius non odio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae massa ultrices, vehicula ipsum in, tincidunt nisi. Suspendisse vitae blandit lorem. Donec tincidunt fermentum nunc, a viverra risus aliquam nec. Praesent tortor ipsum, sodales at pulvinar sit amet, varius non odio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae massa ultrices, vehicula ipsum in, tincidunt nisi. Suspendisse vitae blandit lorem. Donec tincidunt fermentum nunc, a viverra risus aliquam nec. Praesent tortor ipsum, sodales at pulvinar sit amet, varius non odio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae massa ultrices, vehicula ipsum in, tincidunt nisi. Suspendisse vitae blandit lorem. Donec tincidunt fermentum nunc, a viverra risus aliquam nec. Praesent tortor ipsum, sodales at pulvinar sit amet, varius non odio. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικεφαλής Εταίρος

Markus Espeter